Monsoon tea
Monsoon Tea 1
Monsoon Tea 2
Monsoon Tea 4

PHÁ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG

Việc cải tạo rừng đã làm giảm thiểu số lượng trà của các khu rừng phía Bắc Thái Lan. Vì lợi ích kinh tế, thuốc phiện dần trở thành sản phẩm chính được trồng ở các khu rừng, bên cạnh đó là các loại cây trồng khác như ngô, cao su và dứa nhằm tạo thu nhập cho nông dân. Trà không còn xuất hiện nhiều tại các khu rừng nơi đây.

Bằng sự ủng hộ của khách hàng, đội ngũ Monsoon đang hàng ngày thương lượng và khuyến khích các nhà sản xuất chè thực sự bắt đầu đầu tư vào các hoạt động trồng lại chè và gây dựng lại rừng. 

Vì vậy, ngay cả sự ủng hộ nhỏ của khách hàng cũng góp một phần rất lớn vào công cuộc trồng rừng và bảo vệ thiên nhiên của đội ngũ Monsoon.

 

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Monsoon Tea Vietnam.