Monsoon tea
Monsoon Tea 1
Monsoon Tea 2
Monsoon Tea 4

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LHQ

 

Mục tiêu phát triển bền vững 15 nhằm mục đích bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái đất đai và ngăn chặn mất mát đa dạng sinh học.

Rừng có một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ thiên tai, bao gồm lũ lụt, hạn hán, lở đất và các sự kiện cực đoan khác. Ở cấp độ toàn cầu, rừng giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua quá trình cô lập carbon, góp phần cân bằng oxy, carbon dioxide và độ ẩm trong không khí và bảo vệ rừng đầu nguồn, nơi cung cấp 75% nước ngọt trên toàn thế giới.

Rừng là hệ sinh thái đa dạng sinh học nhất trên đất liền, nơi sinh sống của hơn 80% các loài động vật, thực vật và côn trùng trên cạn. Rừng cũng cung cấp nơi trú ẩn, sinh hoạt và sự an toàn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Monsoon Tea Vietnam.