Monsoon Tea
Monsoon Tea 1
Monsoon Tea 2
Monsoon Tea 3
Monsoon Tea 4
WELCOME TO MONSOON TEA COMPANY
FOREST FRIENDLY TEA FROM NORTHERN THAILAND
OUR SUSTAINABLE TEA

Monsoon Tea specializes in exceptional wild and free-grown tea from the hills of northern Thailand.
Our tea’s unique flavour comes from growing in harmony with diverse native plants and herbs in their natural habitat.
Enjoy the deep character of our wild teas or sample the full fragrant potpourri of our naturally flavoured teas.

RECOMMENDED THIS MONTH
BEST SELLERS

Tin tức sự kiện mới

Chúng tôi luôn luôn phấn đấu mỗi ngày để tạo ra một môi trường dược phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng với các sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, được lựa chọn kỹ càng từ nguyên liệu đến việc áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, nghiêm ngặt.

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Monsoon Tea Vietnam.