Monsoon tea
Monsoon Tea 1
Monsoon Tea 2
Monsoon Tea 4

ĐA DẠNG SINH HỌC

_________________

Mất đa dạng sinh học là một trong những mối đe dọa lớn đối với hành tinh của chúng ta, dù ở hiện tại hay trong tương lai. Bằng cách ngăn chặn nạn phá rừng và hạn chế phương thức trồng cây độc canh kết hợp với các biện pháp thúc đẩy hệ sinh thái lành mạnh ở nhiều nơi, chúng ta có thể bảo vệ ngôi nhà thiên nhiên của nhiều loại côn trùng, thực vật và các sinh vật sống khác. Bên cạnh đó, thúc đẩy sự đa dạng sinh học cũng mang đến nhiều lợi ích cho con người.

Cây chè khỏe mạnh nhất khi được bao quanh bởi nhiều loài thực vật và cây cối khác nhau. Các hệ thống rễ phát triển dày hơn giúp cây đủ sức đề kháng để chống lại tình trạng mất nước, mất dinh dưỡng hoặc sâu bệnh.

Trong bộ sưu tập này, bạn có thể dành một chút thời gian để xem các sinh vật sống phát triển hài hoà cùng với các cây chè rừng lâu năm.

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Monsoon Tea Vietnam.